Om

Vi är föreningen Bevara Naturvärden och Livsmiljö i Bygget och Fylleåns dalgång. Vi har som syfte att belysa de negativa konsekvenser vindkraftsprojektet i området kommer ha för oss som bor här och alla som njuter av stillheten, miljön och orördheten.